baner
logo

MEDYCYNA PRACY

Przeprowadzamy badania profilaktyczne, wstępne, okresowe i kontrolne w oparciu o Kodeks Pracy i Ustawę o służbie medycyny pracy.

Zapewniamy dostęp do lekarzy specjalistów niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych badań (okulista, laryngolog, neurolog), a także badania dodatkowe dla specyficznych zawodów np. kierowców, operatorów wózków widłowych i innych. Wykonujemy psychotesty!
Zapewniamy możliwość wykonania wszystkich badań w ciągu jednego dnia. Lekarz medycyny pracy przeprowadza wizytację stanowisk w miejscu pracy.

Przeprowadzamy również badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nawiązaliśmy współpracę z ponad czterdziestoma firmami z Brzegu Dolnego i okolic!


Współpracujemy z Biurem Transferu Technologii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Praktycznie, formalnie i prawnie obie dziedziny (BHP i medycyna pracy) są ściśle ze sobą powiązane. Zapewniamy efekt synergii przy korzystaniu z naszych usług.


Zawieranie umów oraz zlecanie badań: tel. 71 319 8817 oraz 71 319 0766

Zapraszamy!